สพป.พะเยา เขต 1 ยกผลสัมฤทธิ์สาระภาษาไทย

นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย เพื่อสร้างความตระหนักและแสวงหาแนวทางในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพครูแกนนำในกลุ่มโรงเรียนสามารถขยายผลการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยโดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นป.1 จำนวน 35 คน ชั้นป.2 จำนวน 35 คน ชั้นป.3 จำนวน 35 คน รวม 105 คน โดยอบรม ณ ห้องประชุมดอยหลวง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 54

ที่มา : สพป.พะเยา เขต 1

About phayao